• Specializovaný portál - elektrárny, stroje a haly."Prodej, inzerce a odborné poradenství."

  .

  .

  Spolehlivost a ochrana osobních údajů.

  Odborné poradenství a individuální přístup.

  Provize a podmínky. Zprostředkování obchodu.

  eMarket

 • 1

Doporučujeme!

Doporučujeme!

Najdete v e-shopech
od 1876 

Doporučujeme!

Najdete v e-shopech
od 1820 

Fotovoltaika

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie jsou takové zdroje, které v lidském časovém měřítku téměř neubývají. Jsou to tedy prakticky téměř lidstvem nevyčerpatelné zdroje energie. Jde o část energetických toků, které se často přirozeně vyskytují v blízkosti zemského povrchu, a zásoby, které se obnovují alespoň tak rychle, jak jsou spotřebovávány. Jde o zdroje, které činnost člověka nevyčerpává. Jmenovitě jde o sluneční záření a z něj odvozené větrnu energii a vodní energii, dále o energii přílivu, geotermalní energii, biomasu a další. V jejich čerpání lze hypoteticky pokračovat další miliardy let - dokud budou probíhat termojaderné přeměny v nitru Slunce či jaderné přeměny v nitru Země. V delším časovém úseku jsou tedy také neobnovitelné, protože  neumožňuje obnovovat energii. Naopak zdroje považované za neobnovitelné, jako je například uhlí, se „obnovují“ v řádu 100 milionů let.

Celosvětově vyprodukované energie ze zdrojů, označovaných jako obnovitelné.  Z toho (13 % celkové spotřeby) pochází z tradiční zákon o zachování enegii biomasi (především pálení dřeva). Vodní energie, poskytující 3 % celkové spotřeby primární energie, byla druhý největší obnovitelný zdroj. Moderní technologie, využívající , větrná energie, geotermální energie,sluneční energie a oceanská energie, dohromady poskytovaly asi 0,8 % z celkové výroby

Velký význam využívání obnovitelných zdrojů energie vyplývá z těchto hledisek:

 • většina těchto zdrojů je ekologicky šetrná, takže jejich využívání příliš nezatěžuje životní prostředí;
 • využívání OZE neklade nároky na dovoz nebo těžbu primárních fosilních energetických zdrojů;
 • při zvyšování intenzity ve využívání OZE nehrozí nebezpečí jejich vyčerpání.

Z tohoto důvodu významnou pozornost výrobě elektřiny z OZE věnuje i EU.

Fotovoltaika

Z rozboru klimatických podmínek v ČR vyplývá, že celkové průměrné množství sluneční energie, které dopadá za rok na plochu 1 m 2 je přibližně rovno:

 • u vodorovné plochy - 1 045 kWh/m 2/r
 • u šikmé plochy skloněné pod úhlem 45° a orientované na jih - 1 203 kWh/m 2/r
 • průměrná intenzita slunečního záření - 800 W/m 2

Tyto hodnoty se liší podle lokalit a relevantní hodnota je zjistitelná z údajů ČHMÚ (mapy globálního slunečního záření).

Průměrná doba slunečního svitu u nás je 1 600 až 2 200 h/rok. Opět tyto hodnoty se liší podle lokality a údaje poskytuje pro konkrétní lokalitu ČHMÚ.

Pro stanovení dostupného potenciálu fotovoltaiky je nutno vycházet z vhodných ploch pro instalaci fotovoltaických panelů. Fotovoltaické panely mohou být instalovány na vhodně orientované střechy a fasády všech možných budov anebo na volných pozemcích, kde budou instalovány samostatně stojící fotovoltaické elektrárny.

Reálně dosažitelný cíl pro ČR lze odhadnout do roku 2015 až 2020 na úrovni do 1000 MWp. To by představovalo výrobu elektřiny na úrovni cca 1,0 TWh/r. Předpokladem však je pokračování podpor v této oblasti (výkupní ceny elektřiny).

Položit otázku
Designed by OkeyWeb