• Specializovaný portál - elektrárny, stroje a haly."Prodej, inzerce a odborné poradenství."

  .

  .

  Spolehlivost a ochrana osobních údajů.

  Odborné poradenství a individuální přístup.

  Provize a podmínky. Zprostředkování obchodu.

  eMarket

 • 1

Odborné názvosloví - definice a pojmy

Tato sekce obsahuje mnoho zajímavých informací a obsahuje cenné poznatky z oblasti energetiky a techniky.


 

Elektrárna

ELEKTRÁRNA

Je technologické zařízení slouží k výrobě elektrické energie. Získáváme je přeměnou z energie vázané v nějakém zdroji. Nejčastěji energii, přeměníme na energii mechanickou, která je následně pohánění eletrický generátor. Dále může být, alternativou využití termoeletrického jevu, fotovoltaického jevu.

První elektrárny se objevují na koncem 19st., šlo o konstrukčně velmi jednoduché stroje pohaněné párou(parostrojní elektrárna) a nebo vodou(vodní kola).
Parní stroj je nahrazen parní turbínou vznikají tepelné elektrárny. U vodních elektráren dochází k výměně vodního kola za učinějšší turbíny. Výměnou kotle za reaktor ziskávámé atomové elektrárny.

ZdrojInternetový portál Wikipedie - Otevřená encyklopedie. Elektrárna. (Poslední změna 1.6. 2017).

Dostupné z: Wikipedia

Z ekologického hlediska rozlišujeme elektrárny na - obnovitelné a neobnovitelné zdroje.
Jako neobnovitelné zdroje energie jsou označovány ty, jejichž množství je omezené, potenciální regenerace dlouhodobá a hrozí jejich brzké (v řádech desítek nebo stovek let) úplné spotřebování. Většina elektrické energie se dnes vyrábí z takových neobnovitelných zdrojů, zejména spalováním fosilních paliv v tepelných elektrárnách nebo štěpení jaderných reakci v jaderných elektrárnách.

Za obnovitelné zdroje se považují takové zdroje, které se v přírodě samovolně regenerují ze zdrojů s velmi dlouhým horizontem vyčerpání (například vyčerpání energie ze slunce se očekává až za několik miliard let).

Elektrárny využívající obnovitelné zdroje mohou být:

 • tepelné, spalující biomasu
 • vodní,(včetně přilivové)
 • větné
 • geotermální
 • solarní(tepelné nebo fotovoltaické).

Investice do energie

Na nejnižší úrovni plánování investic (v energetice) lze ideální postup shrnout do následujících bodů.

 • podnikatelský záměr
 • studie proveditelnosti 
 • výběr optimální varianty
 • podnikatelský plán zajištění financování
 • technická dokumentace
 • realizace, která zahrnuje financování projektu, organizační a majetkové uspořádání a zadávání veřejných zakázek.

Studie proveditelnosti, která analyzuje a vyhodnocuje různé varianty řešení a zaměřuje se zejména na hodnocení ekonomické efektivnosti, slouží jako podklad pro výběr nejvhodnější varianty. Studie proveditelnosti optimalizuje technické, finanční, organizační a majetkové řešení a následné provozování projektu.

Podnikatelský plán, který na základě výběru optimální varianty definuje postup, podmínky a prostředky pro dosažení cíle podnikatele, slouží jako nástroj na získání

Zdroj: Internetový portál Wikipedie - Otevřená encyklopedie. Elektrárna. (Poslední změna 1.6. 2017).

Položit otázku
Designed by OkeyWeb